Bijbelkringen

Woensdagavond, Sola-avond! Eens in de paar weken vindt er op deze avond een Bijbelkring plaats, één van de belangrijkste activiteiten van het dispuut. In een groepje van ongeveer zes personen komt men bij elkaar om samen de teksten van de Bijbel, als Woord van God, te bestuderen. De Bijbelkringen zijn doorgaans opgezet aan de hand van één of meerdere Bijbelboeken of binnen een thematisch kader. Gerichte leesvragen en wat achtergrondartikelen in een handzame bundel bieden een raamwerk voor een goede voorbereiding op een Bijbelkring.

Bert, derdejaars Solist:

“De Bijbelkring is een erg belangrijk onderdeel van Sola. Je leert in een jaar een klein groepje solisten erg goed kennen. Er is veel ruimte om te delen hoe het met je gaat in je persoonlijke leven en in je geloofsleven. Doordat iedereen weer op een andere manier met het geloof bezig is, kan je veel van elkaar leren. Ik vind het zelf fijn om met anderen ook over grote vragen en twijfels te praten, omdat het belangrijk is om dat met elkaar te delen.”

Laura, tweedejaars Solist:
“Bijbelkring is voor mij de plek waar in alle openheid over het geloof gesproken kan worden. Door de gesprekken die je houdt kom je erachter hoe anderen hun geloof beleven. Dit zorgt ervoor dat je kritischer gaat nadenken over datgene wat je zelf gelooft en over hoe je dit toepast in je leven. Bij mij heeft dat ertoe geleid dat ik me bewuster ben geworden van wat ik geloof. Daarnaast is het heel gezellig om een jaar lang met dezelfde mensen bij elkaar te komen! Je leert elkaar beter kennen en bent op de hoogte van datgene wat iedereen bezighoudt.”

De Bijbelkringen vinden doorgaans plaats in dispuutshuizen, waar drie kringen bij elkaar komen. . De drie aan elkaar gekoppelde kringen worden tezamen een ‘cluster’ genaamd. Voorafgaand aan de kring eten de clusterleden met elkaar en wordt er een aantal liederen gezongen. Nadat de kringgesprekken zijn afgelopen, wacht er uiteraard nog de gezellige borrel. Ook gaat elke Bijbelkring (minstens) één keer per jaar een weekend weg.