Bijbelkringen

Woensdagavond, Sola-avond! Eens in de paar weken vindt er op deze avond een Bijbelkring plaats, één van de belangrijkste activiteiten van het dispuut. In een groepje van ongeveer acht personen komt men bij elkaar om samen de teksten van de Bijbel, als Woord van God, te bestuderen. De Bijbelkringen zijn doorgaans opgezet aan de hand van één of meerdere Bijbelboeken of binnen een thematisch kader. Gerichte leesvragen en achtergrondartikelen in een handzame bundel bieden een raamwerk voor gedegen voorbereiding op een Bijbelkring.

Tweedejaars Gerhard over zijn ervaringen met Bijbelkring:
“Bijbelkring, voor mij één van de meest waardevolle activiteiten op Sola. Voor mij is Bijbelkring namelijk meer dan alleen het houden van een Bijbelstudie. Tijdens de Bijbelkring behandelen wij verschillende onderwerpen. Hierdoor komen bij ons mooie gesprekken op gang over de Bijbel, het geloof en over persoonlijke dingen. Ik vind het echt tof om met een geweldig groepje mede solisten/christenen (die je steeds beter leert kennen) over onze God te mogen nadenken. Daarnaast heb ik mijzelf verbreed in kennis over de Bijbel en het geloof. Ook heb ik enkele kwaliteiten ontwikkeld. Het leiden van een Bijbelstudie en het bespelen van een muziekinstrument genaamd: ‘ei’.”

Derdejaars Marlinda over haar ervaringen met Bijbelkring:
“Ik vind de kringen waardevol en geven diepgang doordat we opzoek gaan naar woorden van God. Als we op kring een Bijbelgedeelte bestuderen krijg ik veel eyeopeners en ik word gestimuleerd in mijn persoonlijk geloof. Ook het gebed is een centraal onderdeel van de kring waarin we gebedspunten of dankpunten aandragen. Door de openheid op de kring kunnen we de Bijbel bestuderen, heerlijk ongedwongen. De Bijbelkringen zijn zo geliefd dat enkele leden het initiatief nemen in de zomervakantie zich te verdiepen in de Bijbel. Dat spreekt voor zich!”

De Bijbelkringen vinden doorgaans plaats in dispuutshuizen, waar drie kringen bij elkaar komen. De drie aan elkaar gekoppelde kringen worden tezamen een ‘cluster’ genaamd. Voorafgaand aan de kring eten de clusterleden met elkaar en wordt er een aantal liederen gezongen. Nadat de kringgesprekken zijn afgelopen, wacht er uiteraard nog de gezellige borrel. Ook gaat elke Bijbelkring (minstens) één keer per jaar een weekend weg.