Studiekringen

Naast de Bijbelkringen vormen de studiekringen één van de belangrijkste activiteiten van Sola Scriptura. Deze kringen vinden gemiddeld één keer per maand plaats en staan in het teken van het bestuderen en bediscussiëren van allerlei uiteenlopende thema’s naar keuze. Voorbeelden hiervan zijn ‘Dante: La Divina Commedia, ‘Het Réveil’, ‘Kierkegaard’ en ‘Hete hangijzers’. Studiekringen bieden de ultieme mogelijkheid tot verbreding en verdieping van kennis buiten de eigen studie.

Van leden van Sola Scriptura wordt verwacht dat zij goed op de hoogte zijn van de grondslag, waarop de vereniging berust. Om deze reden bestuderen de eerstejaars een jaar lang een studiekringbundel over relevante hedendaagse geloofskwesties. Daarnaast wordt voor hen drie keer per jaar een zogenaamde eerstejaarslezing georganiseerd, waarin een lector met hen nadenkt over bijvoorbeeld de verhouding tussen geloof en wetenschap.

Derdejaars Wieke over haar ervaringen met Studiekring:
“Vorig jaar volgde ik studiekring over Hedendaagse Christelijke Boeken. We lazen auteurs als Tim Keller, Henri Nouwen en Willem Jan Ouweneel. Het is fijn om zo een stok achter de deur te hebben om tijd te maken om zulke goede boeken te lezen. Op de kring bespraken we het boek en keken we wat we er in het dagelijks leven mee kunnen doen. De diversiteit aan boeken en achtergronden van de kringleden maken elke avond weer anders en leerzaam.”