Studiekringen

Naast de Bijbelkringen vormen de studiekringen één van de belangrijkste activiteiten van Sola Scriptura. Deze kringen vinden gemiddeld één keer per maand plaats en staan in het teken van het bestuderen en bediscussiëren van allerlei uiteenlopende thema’s naar keuze. Voorbeelden hiervan zijn ‘Rationeel geloven’ en ‘Klassieke talen’. Maar studiekringen kunnen ook een meer praktische insteek hebben, zoals sterren kijken of koken. Studiekringen bieden de ultieme mogelijkheid tot verbreding en verdieping van kennis buiten de eigen studie.

Eerstejaars van Sola Scriptura volgen eigen eerstejaarsstudiekringen. Tijdens deze kringen worden relevante geloofskwesties besproken en meer ingegaan op de grondslag van Sola Scriptura. Het doel van deze kringen is vooral om eerstejaars kennis te laten maken met studiekarakter. Daarnaast wordt voor hen drie keer per jaar een zogenaamde eerstejaarslezing georganiseerd, waarin een lector met hen nadenkt over bijvoorbeeld de verhouding tussen geloof en wetenschap.

Joshua, tweedejaars Solist:

“Sola’s studiekarakter komt goed ten uiting tijdens de verschillende studiekringen die leden kunnen volgen. Hoewel ik voor dit jaar me niet veel met politiek bezig hield, heb ik afgelopen jaar een studiekring over politieke stromingen gevolgd. We bespraken de verschillende partijen van de Nederlandse en Duitse politiek en zijn op studiekringweekend naar Brussel geweest. Het leuke van de studiekring is dan ook dat je op een laagdrempelige manier je kennis over bepaalde onderwerpen kunt opbouwen of uitbreiden.”

Mariska, tweedejaars Solist:

“Ik had dit jaar de eer studiekringleider te zijn van Kring Klassieke Talen, een groepje mensen met een gedeelde liefde voor wat dode talen en antieke filosofie. We stortten ons (al dan niet onder leiding van een uitgenodigde dominee) op de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament, we waren met Plinius de Jongere getuige van het uitbarsten van de Vesuvius, we verdiepten ons in de retorica en we lazen Plato. Een fijne manier om je klassieketalenkennis niet exponentieel te laten versloffen en om wat van elkaar op te steken.”