Thema-avonden

Naast bijbel-en studiekringen organiseert Sola Scriptura ongeveer een keer in de maand thema-avonden. Tijdens deze avonden wordt een lector uitgenodigd die komt spreken over een bepaald onderwerp. Een aantal voorbeelden van lectoren die op Sola Scriptura hebben gesproken zijn: Kees van der Staaij, Dick Swaab, Gijsbert van den Brink en Beatrice de Graaf.
Het jaarthema van het jaar 2018-2019 is ‘Kakafonie’.

We hopen u spoedig te zien op de thema-avonden en de activiteiten eromheen.
Op zeven thema-avonden kunt u het volgende verwachten:

Thema-avond 1 (10 oktober)
In het westen hebben we een specifiek beeld van Afrika dat vaak wordt geframed als een continent vol armoede, werkloosheid en veel andere problemen. Dit terwijl Afrika zich ook razendsnel ontwikkeld op bijvoorbeeld het gebied van digitalisering. Wat betekent dit voor jongeren in Afrika en klopt ons beeld dat we van dit continent hebben nog wel?

Thema-avond 2 (28 november)
Het gebruik van taal en de manier van spreken is in onze maatschappij ontzettend belangrijk om succesvol te zijn in de politiek en in de media. Maar niet alleen in de maatschappij maar ook op Sola is de kunst van het overtuigen van groot belang. Deze avond gaan we met z’n allen oefenen want ook voor retorica geldt: oefening baart kunst.

Thema-avond 3 (23 januari)
Religie en psychologie verhouden zich op een ingewikkelde manier tot elkaar, maar ze hebben onmiskenbaar met elkaar te maken. De mens heeft een religieuze behoefte, maar wat betekent dat precies? Wat zegt dat over religie? En wat zegt het over wie de mens is?

Thema-avond 4 (6 maart)
De afgelopen 100 jaar is het denken over man en vrouw snel veranderd. De automatische koppeling tussen lichaam en identiteit is ter discussie gesteld. In hoeverre kunnen we het proces van rolverdeling sturen, man vs. vrouw puur een sociaal construct?

Thema-avond 5 (27 maart)
Door kunstmatige intelligentie kan technologie steeds meer zelfstandig beslissingen maken. Wat betekent dit voor hoe we tegen KI aan moeten kijken en is het mogelijk om controle te houden over technische ontwikkeling? Bedreigen robots de plek van de mens, voor welke dilemma’s gaat KI ons in de toekomst plaatsen?

Thema-avond 6 (24 april)
De Amerikaanse filosoof Fukuyama heeft in zijn boek The End of History and the Last Man betoogt dat de democratie zich in de loop van de tijd heeft bewezen als een fundamenteel beter systeem dan welke andere staatsvorm dan ook. Vanuit onder meer dit standpunt is Fukuyama gekomen tot de conclusie dat alle vormen van de samenlevingen deze staatsvormen zou moeten integreren in hun bestel; dan pas zou er een houdbare vrede zijn. Dit zou het doel van de geschiedenis staven. Maar is democratie nu wel de juiste staatsvorm? Is er geen beter alternatief? Werkt democratie niet alleen in het Westen? Wat is democratie nu eigenlijk? Dit zijn nog maar een paar vragen die enkele het topje van de ijsberg vormen. Deze thema-avond zal gaan over democratie is en hoe wij daartegenaan moeten kijken vanuit verschillende invalshoeken en in hoeverre deze staatsvorm nog houdbaar is voor de toekomst.

Thema-avond 7 (29 mei)
Het Christendom is na de Tweede Wereldoorlog in een tijdsbestek van 30 jaar uit de Nederlandse publieke ruimte verdwenen. Dit terwijl het Christendom Nederland voor een belangrijk deel heeft vormgegeven. Zonder het Christendom hadden we bijvoorbeeld geen democratische rechtsstaat en geen verzorgingsstaat gehad. Is het problematisch dat niemand de wortels van dit soort instituties meer kent en dat er bovendien geen waardering meer is voor het Christendom en religie überhaupt? En, hoe zit het Christendom verder verweven in ‘onze’ Nederlandse cultuur? Wat is de invloed daar nu nog van?