Bestuur

Het h.t. (hoc tempore) bestuur van Sola Scriptura is Bestuur Van Toor II. Dit bestuur leidt Sola Scriptura gedurende het academisch jaar 2018-2019 onder het motto ‘Leve de zotheid!’. Met deze zinspreuk probeert dit bestuur de ironie tot levenskunst te verheffen. Hierbij staan openheid, kwetsbaarheid en kritische verdieping centraal. Dit alles doet het bestuur in het geloof dat niet wijsheid maar zotheid redt, en dat God zich niet in kracht maar in zwakte openbaart.
Het bestuur is als volgt geconstitueerd:

praeses Marcus van Toor
ab actis Anne Oevermans
fiscus Arnout Verhaar
vice-praeses   Mirjam Verbeek
vice-ab actis Lilian Boot
assessor Lisette Kroneman

 

Praeses:
Mijnheer de praeses leidt het dispuut. Hij is het gezicht van het
dispuut en vertegenwoordigt het dispuut ook naar buiten toe.
Het voorzitten van vergaderingen en het bijstaan van andere
bestuursleden zijn zijn primaire taken. U kunt hem bereiken
via .

 

Ab actis:
Mevrouw de ab actis onderhoudt de externe
contacten. Zij schrijft brieven naar andere
disputen en verenigingen en notuleert
wat er in de vergaderingen gezegd wordt.
U kunt haar bereiken via .

 

Fiscus:
Meneer de fiscus regelt de financiële
zaken op het dispuut. Hij maakt de
begroting, regelt locaties en int de
contributie. U kunt hem bereiken via
.

 

Vice-praeses:
Mevrouw de vice-praeses vervangt
meneer de praeses waar nodig. Zij
onderhoudt contact met IFES is eind-
verantwoordelijke voor de Bijbel-
kringen. U kunt haar bereiken via
.

 

Vice-ab actis:
Mevrouw de vice-ab actis onderhoudt
de interne contacten. Zij onderhoudt
de ledengegevens, stuurt de nieuwsbrief
en stuurt kaarten en brieven. U kunt
haar bereiken via .

 

Assessor:
Mevrouw de assessor is op het dispuut
verantwoordelijk voor vrijwel alle commissies.
Omdat ze ook de eerstejaarscommissie aanstuurt,
is ze binnen het bestuur het aanspreekpunt voor
de eerstejaars. U kunt haar bereiken via
.

 

O.t.-besturen

Aan alles komt een einde. Zo ook aan de bestuurstaken van het h.t.-bestuur, die na hun aftreden aangesproken zullen worden als o.t. (olim tempore). De illustere voorgangers van dit bestuur zijn te vinden op de o.t.-besturen pagina.