Bestuur

Het h.t. (hoc tempore) bestuur van Sola Scriptura is Bestuur Riezebos. Dit bestuur leidt Sola Scriptura gedurende het academisch jaar 2020-2021 onder het motto ‘Alleen maar Samen’. 

Het bestuur is als volgt geconstitueerd:

praeses Famke Riezebos
ab actis Sanne Vlastuin
fiscus Judith van Dieren
vice-praeses   Tim Spanjersberg
vice-ab actis Bart de Looze
assessor Jacob Jan van Kooten

Praeses:
Mevrouw de praeses leidt het dispuut. Zij is het gezicht van het dispuut en vertegenwoordigt het dispuut ook naar buiten toe. Het voorzitten van vergaderingen en het bijstaan van andere bestuursleden zijn haar primaire taken. U kunt haar bereiken via .

 

 

Ab actis:
Mevrouw de ab actis onderhoudt de externe contacten. Zij schrijft brieven naar andere disputen en verenigingen en notuleert wat er in de vergaderingen gezegd wordt. U kunt haar bereiken via .

 

 

Fiscus:
Mevrouw de fiscus regelt de financiële
zaken op het dispuut. Zij maakt de
begroting, regelt locaties en int de
contributie. U kunt haar bereiken via
.

 

 

Vice-praeses:
Meneer de vice-praeses vervangt mevrouw de praeses waar nodig. Hij onderhoudt contact met IFES en is eindverantwoordelijk voor de Bijbel-
kringen. U kunt hem bereiken via.

 

 

Vice-ab actis:
Meneer de vice-ab actis onderhoudt de interne contacten. Hij onderhoudt de ledengegevens, stuurt de nieuwsbrief en stuurt kaarten en brieven. U kunt hem bereiken via .

 

 

 

Assessor:
Meneer de assessor is op het dispuut verantwoordelijk voor vrijwel alle commissies.
Omdat hij ook de eerstejaarscommissie aanstuurt, is hij binnen het bestuur het aanspreekpunt voor de eerstejaars. U kunt hem bereiken via .

 

 

O.t.-besturen

Aan alles komt een einde. Zo ook aan de bestuurstaken van het h.t.-bestuur, die na hun aftreden aangesproken zullen worden als o.t. (olim tempore). De illustere voorgangers van dit bestuur zijn te vinden op de o.t.-besturen pagina.