Bestuur

Het h.t. (hoc tempore) bestuur van Sola Scriptura is Bestuur Van Baaren. Dit bestuur leidt Sola Scriptura gedurende het academisch jaar 2019-2020 onder het motto ‘Vraag en antwoord’. 

Het bestuur is als volgt geconstitueerd:

praeses Reinier van Baaren
ab actis Mariska van Dam
fiscus Annelies van Bennekom
vice-praeses   Bart Schreuders
vice-ab actis Marina Schouten
assessor Laura van den Brink

 

Praeses:
Mijnheer de praeses leidt het dispuut. Hij is het gezicht van het dispuut en vertegenwoordigt het dispuut ook naar buiten toe. Het voorzitten van vergaderingen en het bijstaan van andere bestuursleden zijn zijn primaire taken. U kunt hem bereiken via .

 

 

Ab actis:
Mevrouw de ab actis onderhoudt de externe contacten. Zij schrijft brieven naar andere disputen en verenigingen en notuleert wat er in de vergaderingen gezegd wordt. U kunt haar bereiken via .

 

 

Fiscus:
Mevrouw de fiscus regelt de financiële
zaken op het dispuut. Zij maakt de
begroting, regelt locaties en int de
contributie. U kunt haar bereiken via
.

 

 

Vice-praeses:
Meneer de vice-praeses vervangt meneer de praeses waar nodig. Hij onderhoudt contact met IFES is eind-verantwoordelijke voor de Bijbel-
kringen. U kunt hem bereiken via.

 

 

Vice-ab actis:
Mevrouw de vice-ab actis onderhoudt de interne contacten. Zij onderhoudt de ledengegevens, stuurt de nieuwsbrief en stuurt kaarten en brieven. U kunt haar bereiken via .

 

 

 

Assessor:
Mevrouw de assessor is op het dispuut verantwoordelijk voor vrijwel alle commissies.
Omdat ze ook de eerstejaarscommissie aanstuurt, is ze binnen het bestuur het aanspreekpunt voor de eerstejaars. U kunt haar bereiken via .

 

 

O.t.-besturen

Aan alles komt een einde. Zo ook aan de bestuurstaken van het h.t.-bestuur, die na hun aftreden aangesproken zullen worden als o.t. (olim tempore). De illustere voorgangers van dit bestuur zijn te vinden op de o.t.-besturen pagina.