Bestuur


 

Bestuur Van Dalfsen zal Sola Scriptura gedurende het jaar 2017-2018 besturen onder het motto “Mi Sola, su Sola”. Verbinding, betrokkenheid en toewijding zullen hierbij centraal staan. Het bestuur is als volgt geconstitueerd: 

praeses Arjan van Dalfsen
ab actis Gert Naberman
fiscus Astrid Westerink
vice-praeses   Hennie van Vlastuin
vice-ab actis Marjon de Braal
assessor Jacqueline van Eck

 

Praeses:

Aan het hoofd van het dispuut staat mijnheer
de praeses. Hij is tevens het gezicht van het
dispuut en vertegenwoordigt het naar buiten
toe. Hij zit vergaderingen voor en staat haar
bestuursgenoten bij waar nodig. U kunt hem
bereiken via .

 

Ab actis:

Mijnheer de ab actis onderhoudt de externe
contacten. Hij schrijft brieven naar andere
disputen en verenigingen en notuleert
wat er in de vergaderingen gezegd wordt.
U kunt hem bereiken via .

 

Fiscus:

Mevrouw de fiscus regelt de financiƫle
zaken op het dispuut. Zij maakt de
begroting, regelt locaties en int de
contributie. U kunt haar bereiken via
.

 

 

Vice-praeses:

Mevrouw de vice-praeses vervangt
meneer de praeses waar nodig. Zij
onderhoudt contact met IFES is eind-
verantwoordelijke voor de Bijbel-
kringen. U kunt haar bereiken via
.

 

Vice-ab actis:

Mevrouw de vice-ab actis onderhoudt
de interne contacten. Zij onderhoudt
de ledengegevens, stuurt de nieuwsbrief
en stuurt kaarten en brieven. U kunt
haar bereiken via .

 

Assessor:

Mevrouw de assessor is op het dispuut
verantwoordelijk voor vrijwel alle commissies.
Omdat ze ook de eerstejaarscommissie aanstuurt,
is ze binnen het bestuur het aanspreekpunt voor
de eerstejaars. U kunt haar bereiken via
.

 

O.t.-besturen

Aan alles komt een einde. Zo ook aan de bestuurstaken van het h.t.-bestuur, die na hun aftreden aangesproken zullen worden als o.t. (olim tempore). De illustere voorgangers van dit bestuur zijn te vinden op de o.t.-besturen pagina.