Home

Welkom op de website van Sola Scriptura, het Utrechtse dispuut van de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (C.S.F.R.). Sola Scriptura is een studentenvereniging met zo’n honderdtachtig enthousiaste leden die het christelijke geloof met elkaar delen. De Bijbel en ook de Drie Formulieren van Enigheid vormen ons uitgangspunt en kader. Ons motto: studie & amicitia! Concreet houdt dat in: samen de Bijbel en gevarieerde studieonderwerpen bestuderen; samen borrelen en vergaderen tot in de kleine uurtjes; samen betrokken zijn op de wereld om ons heen; samen ludieke acties uithalen; samen een weekend weg; samen sporten en nog veel meer.

Sola Scriptura is een plek om breder te kijken dan je studie. Het is een ontmoetingsplek voor christenstudenten in Utrecht, waar je kunt investeren in jouw toekomst.

Op deze site kun je een indruk krijgen van onze vereniging: